Over het Digital Playbook

Het Digital Playbook wil inspiratie bieden om overheidsdiensten vlotter en gebruiksvriendelijker te maken. Als kenniscentrum deelt en voedt het concrete ervaringen op basis van een collaboratieve aanpak waarbij de gebruiker centraal staat. Zo wordt de digitale transformatie verankerd binnen de overheid.

Voor wie is dit Playbook bedoeld?

Iedereen die meewerkt aan overheidsdiensten kan zich hier laten inspireren: je kunt kennis opbouwen over de beschikbare tools en expertise aan de hand van cases en getuigenissen, maar ook zelf inhoud toevoegen. Het Playbook is immers publiek beschikbaar en wil zo inspanningen om de digitale gebruikersbeleving te verbeteren, delen met alle belanghebbenden.

Wie faciliteert het Digital Playbook?

Het Digital Transformation Office van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) ondersteunt de regering en de federale organisaties bij hun digitalisering.

We zijn een van de drijvende krachten achter de evolutie en de digitale hervormingen van de federale overheid. Wij verlenen advies en werken projecten uit in verband met de nieuwe technologieën, met bijzondere aandacht voor burgers en bedrijven.

Het Digital Transformation Office neemt het dienstenpakket over dat vroeger aangeboden werd door Fedict, maar heeft deze opdracht uitgebreid van eGovernment naar digitale transformatie.